Portretten van een pianist

uitgevoerd in zwart-wit

Een serie foto’s gemaakt tijden de repetitie van operakoor Westfrisia Cantat. De pianist is Jorrit van den Ham, www.jorritvandenham.com/. Een serie ontstaan door toeval. Op een gegeven moment viel me de situatie op en ben ik foto’s gaan maken van alleen de pianist zonder koor.

Ook voor je uitgezocht!

Andere foto’s die het bekijken zeker waard zijn. Er zijn veel gallerijen voor je beschikbaar dus wat hier onder staat is maar een voorkeuze.