piano movements

Piano Movements

Een serie foto’s gemaakt tijden de repetitie van operakoor Westfrisia Cantat. De pianist is Jorrit van den Ham, www.jorritvandenham.com/. Een serie ontstaan door toeval. Op een gegeven moment viel me de situatie op en ben ik foto’s gaan maken van alleen de pianist zonder koor.