After 3 weeks of rain and storms I see that most photographers dry up in subjects. Maybe time to come up with a new topic? Perhaps the rain itself as in this title photo? Three things that I came up with for the meantime.

  • Take photos of the rain itself
  • Create macros in-house
  • Check the equipment again

Take photos of the rain itself

The Rain Never Stops

Vaak niet het meest aanlokkelijke idee, maar als je een droge plek kunt vinden is dit nog niet zo’n gekke optie. Daarnaast hebben foto’s met regen een prachtige uitstraling over het algemeen. Als je de camera helemaal wilt beschermen is het inpakken met plastic wellicht een optie (behalve de lens natuurlijk). Het onderwerp regen lijkt beperkt maar als je even verder kijkt zijn er juist zeer veel mogelijkheden. Regen is slechts een omstandigheid waarin je veel gebeurtenissen kunt tegenkomen. Hier onder zie je een aantal voorbeelden.

Create macros in-house

Making macros in-house is also a nice activity, even if it is only to practice for the time that the weather gets better and you can make macros outside again. Perhaps you can immediately practice with your flash again. I think I sometimes neglect it. Developing more skill in this is a good use of time. Take a look at Flickr pages that are especially about flashed photos. In the macro below, the rain itself was inspired by the drops.

Selfie In Condens Drops

Check the equipment again

Checking the equipment is something that we actually have to do regularly, but which often remains until it is really needed. In any case, I cleaned my lenses again and recharged all the batteries. In addition, I also checked the operation of my flash units. In particular, the RC1 I once again removed from the stable to also try out with my larger flash units. The RC1 is usually used with macro, but it can also be used with other flash units in other situations. Nikon and Metz flash units can generally work with this system. Enough things to do with rainy weather.

Nikon RC1

Ik hoop dat dit artikel je heeft geïnspireerd tot bezig zijn met fotografie tijdens de regen. Dit was maar een kleine bloemlezing van activiteiten, je kunt er vast meer verzinnen als je eenmaal begint. In de tussentijd hier onder nog een video, ook geïnspireerd op regen en de inspiratie van de titel voor de artikelfoto.

Stil Rainin Still Dreamin

LOOK AT THIS

Selected messages for you

The messages are partly about the same subject, maybe the golden link is there for you. We have already selected them for you so that you can easily read more about this subject.