avg street

AGV ook bij Straatfotografie?

De AVG of GDPR geld ook bij straatfotografie? Je mag personen op straat niet meer fotograferen omdat dat gegevensverwerking is? Een kort maar krachtig antwoord daar op is: totaal niet.

Veel fotografen en anderen hebben het idee dat met het in werking treden van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanaf mei 2018 er geen mogelijkheid meer zou bestaan tot het beoefenen van straatfotografie. Zelfs vrienden mailen allemaal artikelen van anderen die dat moeten bevestigen. Het antwoord is: Dat is dus niet waar!

De AVG heeft op zich ook weinig met fotografie te maken. De AVG doet niets anders dan bepalen wat men wel en niet mag doen met persoonsgegevens van mensen. Straatfotografie gaat hier haast per definitie niet over, het gaat niet om het registreren van personen maar veelal situaties. Velen maken een punt van het feit dat een foto van een persoon per definitie een persoonsgegeven zou zijn. In een aantal gevallen is dit zo, maar over het algemeen geldt dit niet voor straatfotografie. Het betreft bij straatfotografie haast per definitie een foto van willekeurige personen die niet herkenbaar zijn. Daardoor is het geen registratie van persoonsgegevens. Als dat wel zo zou zijn, dan is dat inderdaad het einde van de straatfotografie.

The Lighting Hat

Je kunt op Flickr al mijn straatfoto’s doorlopen en het zou heel sterk zijn als je daar iemand op herkent, dus geen registratie van personen maar van een moment.

En dáár zit ‘m nu juist de clou in dit verhaal. Een willekeurige foto gemaakt op straat met daarop één of een aantal willekeurige personen zal vrijwel niet kunnen leiden tot het identificeren van één of meerdere bepaalde personen, Daarmee voldoet zo’n foto dus niet aan de definitie van wat een persoonsgegeven is. De wetsomschrijving zegt hierover dat een persoon in een foto zonder enige moeite identificeerbaar moet zijn en dat is een persoon in een gemiddelde straatfoto niet. Je zult heel wat moeite moeten doen om een afgebeelde persoon te herleiden tot één bepaald individu met de daarbij behorende gegevens. Pas dán heb je een persoonsgegeven.Als een persoon zichzelf zou herkennen in een door mij gemaakte straatfoto, dan betekent dat alléén maar dat de afgebeelde persoon zichzelf herkent. Echter betekent dat natuurlijk niet dat deze persoon ook door anderen direct herkend en geïdentificeerd wordt.

Wees wel voorzichtig met foto’s van bekende personen want daar gelden andere regels voor zoals Portretrecht.

Lost Instrument

Er zijn bepaalde uitzonderingen in de AVG opgenomen voor journalistieke, literaire en artistieke doeleinden. Dat betekent dat je als fotograaf altijd gewoon mag blijven fotograferen! Maak je de foto\’s voor reclame of een artikel van een tijdschrift of een fotowedstrijd dan kun je beter wel toestemming vragen aan degene die op de foto staat.

Er is dus absoluut geen enkele reden om niet lekker met straatfotografie bezig te zijn. Je moet wel de AVG wet in gedachten houdt. Zorg er ook voor dat je jezelf staande houdt tegen opmerkingen die wel eens komen tijdens het maken van straatfotografie. Als bijvoorbeeld iemand vraagt een foto te verwijderen doe dat dan gewoon, er komen wel weer anderen voor in de plaats.

Dus conclusie, gewoon de straat op! In de titelfoto lopen personen die waarschijnlijk nooit traceerbaar zijn voor de gemiddelde Nederlander en deze is gemaakt met de AVG van kracht.

Wil je meer over dit onderwerp lezen? Hier wat links.

AVG en Fotografie van de NVJ

De AVG en fotografie: onduidelijkheid troef

Willekeurige personen

op straat vallen niet onder de AVG, ze zijn onderdeel van het straatbeeld en het is niet het vastleggen van personen om te identificeren en dus geen persoonsgegeven.

avg street
Het is alleen maar eerlijk om te delen: